ขาเที่ยวเฮ วัคซีนพาสปอร์ต ออกมารองรับการเดินทางต่างประเทศแล้ว

ขาเที่ยวมีเฮ วัคซีนพาสปอร์ต สำหรับเดินทางไปต่างประเทศออกมาแล้ว หลายคนอาจสงสัยว่า วัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่มักเดินทางไปต่างประเทศต่างรอคอย วัคซีนพาสปอร์ต กันอย่างใจจดใจจ่อ และแล้วเมื่อวันอังคาร (20 เม.ย. 64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งผ่านเว็บไซต์ เป็นหน้าตาหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือที่เรียกว่า วัคซีนพาสปอร์ต

วัคซีนพาสปอร์ต

วัคซีนพาสปอร์ต คืออะไร

วัคซีนพาสปอร์ต” คือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามกำหนด ซึ่งทำหน้าที่เหมือน “วีซ่า” หรือใบอนุญาตสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์โรคระบาด โดยแนวคิดเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก่อนหน้านี้มีการใช้ในบางกรณี เช่น โรคไข้เหลือง ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อน และจะได้รับ “สมุดเหลือง” เป็นหลักฐานยืนยัน เป็นต้น 

เนื้อหาในหนังสือรับรอง วัคซีนพาสปอร์ต  จะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขคือ เอกสารรับรองนี้เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น เจ้าหน้าที่อาจไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือมีข้อความไม่สมบูรณ์

โดยให้กรอกข้อมูลในเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีข้อความภาษาอื่นๆ ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วยก็ได้ เอกสารรับรองนี้รับรองเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่ให้ใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสารรับรองแยกสำหรับเด็กด้วย ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองแทน หากเด็ก (อายุต่ำกว่า 7 ปี) ยังเขียนหนังสือไม่ได้ สำหรับผู้ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ให้ผู้นั้นพิมพ์ลายนิ้วมือแทน (ปกติให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวา)

ส่วนด้านในพาสปอร์ตจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่ระบุรายละเอียดของการฉีดวัคซีนโควิดโดสแรกและโดสที่ 2 วันที่ฉีด ผู้ผลิต หมายเลขลังวัคซีนโควิด วันที่ออกใบอนุญาต ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ และตราประทับ

นอกจากนี้ ในเอกสารยังระบุอีกว่า พาสปอร์ตวัคซีนมีผลตามกฎหมายในทันที ซึ่งนายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศออกมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ (16 เม.ย. 64)

ขอบคุณข้อมูลจาก
mgronline.com
www.sanook.com
Background photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *